آزمون جمله نویسی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 09 آبان 1390 ساعت 21:43

پایه دوم – آزمون جمله نویسی

به نام یگانه عالم

نام و نام خانوادگی............ دبستان :

پایه دوم – آزمون جمله نویسی

1- با هریک از کلمات زیر یک جمله بنویسید.

پروانه

زندگی

تشکر

آرام

دلپذیر

مسابقه

مراقبت

تصمیم

وطن

آزادی

2-جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

............ یعنی دریای کوچک

غذای پروانه ها ........گل ها است

.... پرچم کشورمان را دوست داریم

زهراوخواهرش به مسافرت .............

علی هرروز........ مدرسه پیاده می آید

باعجله یعنی..............

3- مرتب کنید.

شاخه-یک-قشنگی-شاپرک-بود-نشسته-روی

رنگین کمان-گذاشتند-باهم-مسابقه-بچه های

4-معنی هریک از کلمات زیر را بنویسید.

پیرمرد ناراحت قوی

پروردگار مریض زیاد

5-مخالف هریک از کلمات زیررابنویسید.

روز تاریک بیدار

دشمن خوب گرسنه

6-برای هرکلمه، کلمه ای دیگربنویسیدکه به آن مربوط باشد.

قله کلاس کلید دریا دارو اسفند

8-باهردوکلمه یک کلمه جدید بسازید. مثال: لب+خند= لبخند

کار ــ فروش ــ خانه ــ آموز ــ گاه ــ کتاب ــ دارو ــ دانش

9-هرکدام چه کاری می کنند .

آشپز سبزی فروش

سفالگر بنا

عکاس پرستار

10-با حروف(د-ض-ع-ا-ر)کدامیک ازکلمات زیررامی توان نوشت.دورآن راخط بکشید. موضوع ــ اعضا ــ دعوا ــ رضا ــ دعا

11ــ هر کدام از کلمه های زیر را در کجا می توان دید.

اتومبیل ـ پلنگ ـ یخچال ـ چراغ راهنمایی ـ کاکتوس ـ فرش ـ شتر ـ دارکوب

خیابان

خانه

جنگل

بیابان

12ــ از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

خیابان ـ بزرگراه ـ محله ـ کوچه

دست ـ ناخن ـ بدن ـ انگشت ـ تنه

13ــ مانند نمونه کامل کنید .

سعید به مدرسه می رود . سعید به مدرسه خواهد رفت.

علی کتاب می خواند. ........................................ .

آرش مشق می نویسد. ....................................... .

14ـ با اضافه کردن (تر و ترین ) جملات زیر را کامل کنید.

تهران بزرگ ..... شهر ایران است .

قلّه ی دماوند از قلّه ی زرد کوه بلند ..... است.

15ـ هر کدام را به گروه مربوط به خودش وصل کنید.

سیب بنایی

عدس سبزی

کاهو ورزش

شنا دانه

آجر میوه


 

نظرسنجی

مطالب سایت تا چه حد به پیشرفت شما کمک میکند؟
 

خبرخوان

هیچ خبرخوانی مشخص نشده است